Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol binnen De RuwBouw Groep. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om duurzaam om te gaan met onze omgeving en onze stakeholders. Duurzaamheid is niet alleen een kwestie van milieubeleid. Voor ons is duurzaamheid een veel breder onderwerp dan milieu alleen. We kijken naar de impact die ons opereren heeft op de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien. Deze brede visie op duurzaamheid is het uitgangspunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of MVO.

MVO heeft drie pijlers:
– Het benutten van de kansen voor meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij –People.
– Het benutten van de kansen voor een beter milieu – Planet.
– Het nastreven van een hoger bedrijfsrendement binnen de geldende wet- en regelgeving – Profit.

Voor elk van deze pijlers zijn initiatieven genomen om ze te verbeteren. Bekijk de volgende documenten voor meer informatie over het MVO-beleid van onze organisatie. Het MVO-rapport laat zien welke activiteiten we uitvoeren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, en de acties die we in de toekomst willen uitvoeren. De CO2-footprint laat zien hoeveel CO2 we over deze periode hebben gecreëerd met onze activiteiten, en wat de bron van deze CO2 is. Ook hebben we een presentatie online gezet die meer licht geeft op het onderwerp duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. U bent natuurlijk vrij om deze presentatie ook in uw omgeving te gebruiken. Tot slot een link naar het initiatief van de branchevereniging BFBN over de duurzaamheid van beton. En op www.betonisduurzaam.nl leest u dat beton tot wel 25% energiezuiniger is dan lichtere bouwconstructies en nog meer feiten over de duurzaamheid van beton.

Om de aandacht die er al is voor MVO te onderstrepen zijn wij gecertificeerd volgens de CO2 prestatieladder, op niveau 3. Door onze CO2 uitstoot inzichtelijk te maken, kunnen we gericht werken aan de reductie ervan.

CO2 bewust certificaat niveau 3

MVO-rapport AlvonHeembeton

CO2-footprint 2013

MVO Presentatie

Site – duurzaamheid van beton (BFBN)

Site – Beton is duurzaam

 

kamagra kopen een vergelijkbare werkingsmechanisme met Viagra en helpt de mannen hun libido te verhogen en ook een aanhoudende erectie te bereiken, wat de herstelling van seksuele relaties bevoorderd.