Wonen zonder energierekening. Het kan!

Met het oog op 2020 staat energiezuinig bouwen hoog op de agenda. Woningcorporatie Portaal denkt buiten de gebaande paden en daagde de bouwkolom uit om met concepten te komen. Het resultaat is dat De RuwBouw Groep ter afbouw van het BlueCasco® samen met Bouwbedrijf Noordersluis een prachtig totaalconcept heeft ontwikkeld. Om het BlueCasco® is de zelf bedachte schil van Noordersluis toegepast. In Hoge Weide, Utrecht wordt dit concept in de praktijk toegepast. Hier worden 11 huurwoningen in een zeer korte tijd opgeleverd, waarbij de bewoner straks geen energierekening meer heeft.

calduran-blue Casco arthurArthur Lippus, programmamanager innovatie&duurzaamheid bij Woningcorporatie Portaal: “Ons bedrijfsmotto is: de klant woont het liefst bij Portaal. Bewoners zullen steeds meer eisen hebben als het gaat om het soort woningen, de flexibiliteit die deze te bieden hebben en de betaalbaarheid. Ook voor ons als corporatie moet woningen bouwen en beheren leuk blijven. Dat betekent snel, maar duurzaam en onderhoudsarm bouwen en renoveren tegen lage exploitatiekosten.”

Omgekeerde aanpak
2020 is veel dichterbij dan gedacht wordt. Dan willen we allemaal een duurzame gebouwde omgeving. Als in 2020 nog concepten moeten worden bedacht, dan is dat te laat en loopt de bouw achter de feiten aan. Je kunt beter vooruit denken, want de mogelijkheden om te bouwen met een energieverbruik van 0 zijn er al. Vandaar dat Portaal al in het najaar van 2011 de stoute schoenen aantrok. Lippus: “Op Manifestatie De Voorsprong over duurzaam bouwen kwam ik in aanraking met conceptaanbieders. In plaats van zelf, op de ouderwetse manier, voor te schrijven, hebben we de rollen omgedraaid. We hebben een Voice of Holland bedacht voor het bouwen van woningen zonder energierekening, waarbij een hoog wooncomfort en de betaalbaarheid heel belangrijk zijn. Op het jaarcongres van Platform Conceptueel Bouwen hebben we dit idee gepresenteerd. Toen is de bal gaan rollen. Op Building Holland in 2012 hebben we in de markt de uitvraag gedaan om op de Provada een pitch te doen. Maar liefst 36 bedrijven hebben hier een presentatie gegeven over hoe zij dachten een woning te kunnen realiseren met een energieverbruik van 0 voor zowel de woning zelf als het huishoudelijk gebruik. De RuwBouw Groep, met BlueCasco®, was de enige industriële aanbieder.”

calduran-BlueCasco MartinConceptontwikkeling
Martin van Mechelen, Commercieel Projectmanager bij Bouwbedrijf Noordersluis: “Destijds kwam vanuit De RuwBouw Groep de vraag om samen een totaalconcept met als basis BlueCasco® Inside te ontwikkelen en te presenteren op de Provada. We hadden een concept stapsgewijs en betaalbaar bouwen in Almere. Dat ‘jasje’ hebben we om het energiezuinige prefab BlueCasco® geplaatst en gecombineerd met een warmte-koude-opslag en zonnepanelen. Toen was de totaaloplossing geboren.” Net als bij de Voice of Holland heeft het publiek ook een stem. In november 2012 is het concept ook aan bewoners en woningcorporaties gepresenteerd. Bas Boom, voormalig Projectleider BlueCasco®, en Martin van Mechelen kregen veel positieve respons vanuit het publiek.

Super snel
calduran-BlueCasco Paul
Paul van der Munnik, Accountmanager Casco Bouw bij De RuwBouw Groep: “Dit project is een echt BIM-project, waarbij in Revit in 3D is gemodelleerd. De meeste tijd zit dan ook in de voorbereiding waar partijen alles goed op elkaar afstemmen.” Van Mechelen: “Daar komt bij dat geprefabriceerd bouwen een enorme doorlooptijdverkorting oplevert. Van der Munnik: Bij BlueCasco® worden de wanden kant-en-klaar inclusief warmtewandleidingen, de door Noordersluis toegeleverde ramen en isolatie op de bouw geleverd. Ook de complete kapconstructie valt binnen het Blue Casco concept. Het geheel is door de installateur eenvoudig te koppelen en aan te sluiten op de warmtebron. Lippus: “Met deze aanpak kan BlueCasco® voldoen aan onze wens voor een bouwtijd van 3 tot 4 maanden. Dat levert ons eerder rendement op en de bewoners zitten er met kerst warmpjes bij in hun nieuwe woning.”

Loslaten
Lippus: “Corporaties zouden hun oude manier van denken wat meer moeten loslaten en de bewoner laten kiezen hoe zij willen wonen. En daarbij herhaaldelijk gebruik maken van toonaangevende concepten in plaats van telkens zelf het wiel opnieuw uitvinden. Maar het eigen referentiekader loslaten is moeilijk. Met dit project laten we zien dat het wel degelijk kan. We merken dat het publiek meer openstaat voor vernieuwing dan de corporaties. Samen met de hele bouwkolom moeten we de schouders onder de woningbouw zetten, zodat iedereen daar profijt van heeft. Tenslotte willen we allemaal voor onze huurders een veilig nest creëren. Vandaar dat niaNesto de overkoepelende naam is voor de uiteindelijk 5 energierekeningloze concepten uit onze Voice of Holland. niaNesto is Esperanto voor Ons Nest.”

Spelregels
Een niaNesto woning levert meer op dan er gebruikt wordt. De energienotanul-woning zorgt gemiddeld over een periode van minimaal 10 jaar, onder bepaalde voorwaarden, voor een energienota van € 0 inclusief vastrecht en energieheffingskorting. Daar zitten natuurlijk wel spelregels aan. Bij het ontwerp is uitgegaan van een gemiddeld gezin met een gemiddeld gebruik. Een gegarandeerde energienota van € 0 is bij de BlueCasco®-woning gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • door het hele huis gebruik van LED-verlichting;
  • gebruik van 5 stuks A+++ witgoed apparaten:
  • een condensdroger (160 keer/jaar)
  • een vaatwasser (210 keer/jaar)
  • een wasmachine (220 keer/jaar)
  • een koelkast
  • een vriezer.

Om extra rendement uit de woning te halen, is het voor toekomstig huurder verstandig om extra energiebeperkende maatregelen te nemen.

CRH1416 Folder niaNesto_A4_FC_v4_Spr.indd

 

Vandaag is 2020
Lippus: “Door het Platform ‘watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl’ is het niaNesto woningconcept voor huurwoningen vergeleken met andere projecten. Qua investering sprong de woning er niet veel gunstiger uit, maar tegen de duurzaamheidslat presteerde de woning ver boven Bouwbesluit. Dat gold ook voor de hogere huuropbrengsten en lagere onderhoudslasten en daarmee een aanzienlijk gunstiger exploitatieresultaat dan een gemiddelde Bouwbesluit- woning. Daaruit blijkt dat we de ambitie waarmaken om energieneutraal te bouwen. We hoeven dus niet te wachten tot 2020. We kunnen nu al zo bouwen. Verder is het idee ontstaan om de huur met de energierekening te koppelen. De zeer comfortabele woningen hebben geen kosten aan energie en zijn minder aan inflatie onderhevig. Woningcorporaties kunnen (volgens nieuwe wetgeving in 2015) een bepaalde energieopbrengst van de woningen garanderen en vervolgens betaalt de huurder geen energienota meer, maar een soort service kosten om van de woning gebruik te maken.”

Gegarandeerd goed
Dat het concept dat Noodersluis met De RuwBouw Groep heeft neergezet ook duurzaam is op de lange termijn blijkt aan de gegeven garanties. Van der Munnik: “Op het woningconcept is aan Portaal een prestatiegarantie afgegeven voor 10 jaar. Bij oplevering worden de woningen door middel van den Qv10-meting, ook wel blowerdoor-test genaamd, getoetst op naad- en kierdichtheid, waarbij de uitkomst van deze meting < dan 0,4 zal zijn. Van Mechelen: “We hebben ook het onderhoud van 15 jaar voor onze rekening genomen voor een vast bedrag. Daarmee ontzorgen we de woningcorporatie. En we gaan leren van deze woningen. Als de bewoners er in zitten, zullen we monitoren en daar waar nodig energieadvies geven.”

Breder bimmen
Dit project is op basis van BIM gerealiseerd. Lippus: “Maar waarom wordt BIM alleen gebruikt voor de bouw? Wat kan de bewoner daarmee? Zou het niet fantastisch zijn als de exploitatie ook binnen BIM valt? Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van filters. De bewoner krijgt hiervan een melding per mail incl. instructiefilmpje over de montage. Hierdoor kunnen we op de lange termijn de goede prestatie van de woning garanderen.”

 

kamagra kopen een vergelijkbare werkingsmechanisme met Viagra en helpt de mannen hun libido te verhogen en ook een aanhoudende erectie te bereiken, wat de herstelling van seksuele relaties bevoorderd.